Skład zespołu

LP IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO
1 ks. Michał Zybała Koordynator Zespołu ds. nowej ewangelizacji
w Archidiecezji Lubelskiej
2 ks. Adam Bab Wikariusz biskupi ds. młodzieży
3 ks. Łukasz Głaz z-ca koordynatora Zespołu ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej
4 ks. Jerzy Krawczyk Moderator Ruchu Światło – Życie
5 ks. Krzysztof Krzaczek Dyrektor Diecezjalnej Lubelskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Miriam”
6 ks. Sławomir Laskowski Droga Neokatechumenalna
7 Ks. Robert Muszyński Szkoła Formacji Duchowej
8 ks. Artur Potrapeluk Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym
9 ks. Marek Urban Przedstawiciel pasterzy ekip projektu „Źródło”
10 Ks. Konrad Żyśko Koordynator duszpasterstwa akademickiego,
z-ca koordynatora Zespołu ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej
11 Ewa Adamowicz Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”
12,13 Iwona i Andrzej Grzeszczukowie Szkoła Nowej Ewangelizacji „Galilea”, członkowie zespołu ds. nowej ewangelizacji przy KEP
14,15 Teresa i Wojciech Kaczmarkowie Odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną
w Archidiecezji Lubelskiej, członkowie zespołu ds. nowej ewangelizacji przy KEP
16,17 Iwona i Włodzimierz Pytlak Para diecezjalna Domowego Kościoła
18 Małgorzata Kucharska Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
19 Dariusz Majerek Odnowa w Duchu Świętym