Cele

IMG_274610 października 2013 roku abp Stanisław Budzik powołał do życia Zespół ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej, który skupia przedstawicieli głównych ruchów i wspólnot zaangażowanych w ewangelizację. Zadaniem zespołu jest koordynacja działań ewangelizacyjnych w skali diecezji. Zespół stanowi pomoc dla koordynatora ds. nowej ewangelizacji, ciałem doradczym, jak i środowiskiem, gdzie będą rodziły się miejmy nadzieję cenne inicjatywy ewangelizacyjne