Za nami pierwsze warsztaty projektu „Źródło”

IMG_9856W dniach 22-24 listopada odbyły się pierwsze rekolekcje i warsztaty projektu „Źródło” pod hasłem „Tworzymy projekt”. Do Dąbrowicy przyjechało ponad 160 ewangelizatorów, aby wspólnie tworzyć program rekolekcji kerygmatycznych „Przyjdź do źródła. Rekolekcje dla spragnionych”, które od marca rozpoczną się we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną kolacją podczas, której pochodzący z różnych środowisk ewangelizatorzy mogli się trochę poznać i wymienić pierwszymi doświadczeniami ewangelizacji. Potem wszyscy udali się do kaplicy, by wysłuchać konferencji bpa Mieczysława Cisło pt. „Potrzeba nowej ewangelizacji”. IMG_9799Ksiądz biskup przypomniał zgromadzonym, że ewangelizację należy zaczynać przede wszystkim od siebie i nigdy nie zapominać, że ewangelizator to tylko człowiek idący do równego sobie godnością człowieka.

Następnie ks. Michał Zybała przedstawił założenia projektu „Źrodło”, którego najważniejszym celami są: spotkanie z Jezusem Chrystusem jako Bogiem żywym, obecnym w historii człowieka; stworzenie w parafii wspólnoty żywej wiary oraz danie ludziom oferty pogłębiającej wiarę w postaci rekolekcji zamkniętych, kursów, warsztatów w jednym z ośrodków rekolekcyjnych archidiecezji oraz integracja środowiska świeckich i duchownych, którym leży nIMG_9922a sercu nowa ewangelizacja. Same rekolekcje ewangelizacyjne będą miały charakter kerygmatyczny, ich celem jest ogłoszenie orędzia zbawczego i doprowadzenie uczestników do żywego spotkania z Chrystusem.

Ostatnim i najważniejszym punktem pierwszego dnia warsztatów była adoracja Najświętszego Sakramentu, która dla wielu uczestników była czasem wsłuchiwania się w Boże posłanie do ewangelizacji.

Drugi dzień rozpoczął się eucharystią z jutrznią pod przewodnictwem księdza Waldemara Sądeckiego. Kolejnym punktem programu była konferencja „Jaki ewangelizator?” ksIMG_0052. Michała Zybały, który przypomniał, że każdy ewangelizator musi być człowiekiem posłanym przez Kościół. Owocność ewangelizacji zależy od jedności z Chrystusem. Jeśli nie mamy relacji z Chrystusem, to nie możemy ewangelizować. Istotne jest uświadomienie sobie, że jesteśmy w stanie ewangelizować tylko z łaski Ducha św. Siłę i męstwo do ewangelizacji otrzymujemy od Boga zaś ewangelizujemy z Jego rozkazu i łaski.

Blog przedpołudniowy zakończyły warsztaty, podczas których ewangelizatorzy podzieleni na dziesięć grup zajmowali się przygotowaniem pierwszego dnia rekolekcji poświęconego miłości Bożej. Natomiast poIMG_9789 obiedzie trwały prace nad drugim dniem rekolekcji, którego głównym tematem będzie grzech i jego skutki.

Po nieszporach i kolacji ks. Józef Maciąg wygłosił konferencję „Duchowość misyjna”, w której mówił o tym, że drogą chrześcijanina jest bycie synem Boga, który jako ojciec nas adoptuje; bratem powołanym do akceptacji innych; sługą czylIMG_0019i kimś, nie szuka własnej kariery ale chce dać siebie drugim; ojcem- kimś zdolnym rodzić drugich przez świadectwo własnego życia oraz uczniem – osobą, którą Jezus wybiera i powołuje w sposób bardzo osobisty. Na koniec tego uczestnicy warsztatów spotkali się w kaplicy na wspólnej modlitwie uwielbienia.

IMG_9843Niedzielnej eucharystii przewodniczył ks. R. Hetzyg. Poranną konferencję „Trudności w ewangelizacji” wygłosił ks. Andrzej Krasowski, ojciec duchowny lubelskiego seminarium duchownego. Tego dnia odbyły się również dwa warsztaty ewangelizacyjne. PierwszIMG_9838y, przedpołudniowy, poświęcony był przygotowaniu trzeciego dnia rekolekcji skoncentrowanego wokół zbawienia i decyzji wyboru Jezusa na Pana i Zbawiciela. Natomiast po obiedzie ewangelizatorzy debatowali nad różnymi możliwościami przygotowania rekolekcji w tak zwanej tradycyjnej formie.

Za ewangelizatorami biorąIMG_9753cymi udział w Projekcie „Źródło” pierwsze dwa dni czasu słuchania, poznawania się i wytężonej pracy. Przed nami kolejne dwa spotkania: 10-12 stycznia 2014 – rekolekcje i warsztaty „Co głosić?” oraz 7-9 lutego 2014 – rekolekcje i warsztaty „Jak głosić?”.

Same rekolekcje „Przyjdź do źródła. Rekolekcje dla spragnionych” rozpoczną się 6 marca 20IMG_993514r. (czwartek po Środzie Popielcowej) w parafii Archikatedralnej, z której Krzyż rozpocznie peregrynację od dekanatu Chełm Wschód sukcesywnie przemieszczając się w kierunku zachodnim skończywszy wędrówkę pod koniec roku 2019 w dekanacie Puławy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.