Wieczór Dzielenia – Chełm Wschód.

Wieczór Dzielenia, który podsumował naszą ewangelizację w dekanacie Chełm Wschód – poniedziałek 16 czerwca g. 17.30 w Dąbrowicy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.