Relacja z IV Kongresu NE

W dniach 23-26 listopada 2017 r. w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze odbył się IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Poświęcony był on posłudze wśród młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz sposobach towarzyszenia współczesnemu nastoletniemu człowiekowi w Kościele.

Temat Kongresu: „Matura czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie – między mistagogią a misją” stał się potwierdzeniem słuszności działań grupy ewangelizatorów naszej Archidiecezji, pracującej już od kilku miesięcy nad projektem „Ruah”, którego celem będzie opracowanie i wdrożenie ewangelizacyjnego przygotowania kandydatów do bierzmowania w parafiach Archidiecezji Lubelskiej.

Kongres był czasem słuchania wybitnych osobistości, m.in. abpa Rino Fisichelli z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ks. Wojciecha Węgrzyniaka – cenionego kaznodziei i rekolekcjonisty, Szymona Grzelaka – doktora psychologii, pracującego z młodzieżą od ponad 25 lat, ks. Krzysztofa Guzowskiego – wykładowcy KUL, znanego w środowisku lubelskim zwłaszcza z katechez i publikacji dotyczących osoby Ducha Świętego. Oprócz sesji kongresowych odbywały się również warsztaty prezentujące wizje i sposoby na konstruktywne przeprowadzenie spotkań przygotowujących do bierzmowania. Kongres był jednocześnie czasem wspólnej modlitwy oraz przeżywania rekolekcji prowadzonych przez abpa Grzegorza Rysia. Szczególnym wydarzeniem była ewangelizacja na Hali Polonia, podczas której młodzież z Archidiecezji Częstochowskiej wraz ze swoimi katechetami mogła doświadczyć żywego Kościoła. Gościem spotkania był Jasiek Mela, który podzielił się swoim świadectwem wiary. Panowała atmosfera wielkiego uwielbienia, któremu towarzyszyła adoracja Najświętszego Sakramentu, słuchanie Słowa, Eucharystia, modlitwa wstawiennicza oraz możliwość spowiedzi.  Wszystkie modlitwy i rozważania kongresowe można podsumować w czterech punktach:

1) należy położyć nacisk na wspólnotowy charakter przygotowania do bierzmowania, który powinien przejawiać się w trosce o rodziny, refleksji nt. roli rodziców w kształtowaniu młodego chrześcijanina, formacji w małych grupkach, ukazywania parafii jako domu.
2) trzeba zadbać o właściwe relacje i tworzenie więzi kapłanów oraz katechetów z kandydatami do bierzmowania.
3) powinno się formować młodzież w duchu odpowiedzialności, dając im poczucie wolności i konsekwencji ich wyboru; bardziej towarzyszyć młodemu człowiekowi niż nakazywać religijne praktyki, co doprowadzi do postrzegania bierzmowania jako sakramentu rodzącego do prawdziwego życia w Kościele.
4) umiejętnie wykorzystywać już istniejące narzędzia ewangelizacji oraz wydobywać piękno znaków w liturgii.

Życzyłbym sobie i wszystkim odpowiedzialnym za formację kandydatów do bierzmowania, abyśmy wzięli sobie do serca słowa, które jako uczestnicy Kongresu nosiliśmy wypisane na swoich identyfikatorach: „młodzi poszukują prawdziwej i autentycznej głębi. Budując relacje, możemy stać się w ich życiu rękami i nogami, a nawet głosem Jezusa”.

 ks. Łukasz Głaz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.