Relacja z Przystanku Jezus 2018

W dniach 29.07-05.08.2018 odbyła się kolejna, już XIX edycja „Przystanku Jezus” w Kostrzynie n. Odrą. Tę inicjatywę ewangelizacyjną, towarzyszącą festiwalowi PolAndRock (w ubiegłych latach przebiegającemu pod nazwą Woodstock) stanowią początkowe 3 dni intensywnych rekolekcji, a następnie 4 dni ewangelizacji na polach. W tym czasie przez PJ przewinęło się 570 ewangelizatorów – 50 sióstr zakonnych, 60 kapłanów i ponad 450 świeckich z całej Polski, a także z Niemiec, Anglii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Kamerunu.

Tegorocznym rekolekcjom, prowadzonym przez ks. abp Grzegorza Rysia, towarzyszyło zawołanie św. Pawła z listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). „Wolność – tym słowem żyje 99,9 % ludzi, którzy przyjechali na festiwal” – mówił Rekolekcjonista. „Jesteś wolny. Dla kogo żyjesz? Masz swoje życie we własnych rękach. Komu potrafisz je dać? Co robisz z tą swoją wolnością?” – pytał. Abp Ryś podkreślił, że prawdziwa wolność, coś czego pragnie każdy z nas, prowadzi do dobrowolnego oddania swojego życia i stania się „niewolnikiem”, który przychodzi po to, by służyć. „Św. Paweł mówi do nas, szukających wolności – ja jestem więźniem. Mówi to człowiek, który niewątpliwie w Panu Jezusie odnalazł swoją wolność” – zaznaczył. „Macie poczucie, że trzymacie swoje życie w swoich rękach? I co z nim zrobicie? Paweł potrafi to życie oddać i wtedy odkrywa dar od Boga, który jest jeszcze większy – miłość”. Jak podkreślił Arcybiskup, wolność to nie wszystko, Bóg ma dla nas coś więcej. „Jeśli nosimy w sobie pragnienie wyjścia na woodstockowe pole, to tylko w wolności, a to znaczy w postawie niewolnika. Nie z arogancją, pychą, ze stawianiem się ponad, bo nie jesteśmy ponad nikim. Tak się buduje Kościół” – powiedział abp Ryś. Następnie Rekolekcjonista dokonał poświęcenia ogromnego, drewnianego krzyża – znaku rozpoznawczego Przystanku Jezus. „Chcemy go pokropić wodą święconą, mając świadomość, że ten krzyż nas uświęca. Modlimy się za wszystkich, którzy będą obok tego krzyża przechodzić, ten krzyż mijać.”

Po tak intensywnych rekolekcjach wyruszyliśmy na pola festiwalowe, by świadczyć o Jezusie poprzez dziesiątki głębokich, szczerych i nierzadko trudnych rozmów, często kończących się sakramentem pokuty i pojednania. Każdego dnia również na naszej scenie przystankowej gościliśmy wspaniałych artystów, ciekawe osobowości i przewodników duchowych, a pod naszym namiotem schronienie przed upalnym słońcem i harmiderem festiwalu znalazło mnóstwo osób, którzy z radością uwielbiali Pana śpiewem i tańcem.

Dla nas, lubelskich ewangelizatorów, inicjatywa „Przystanku Jezus” jest niezwykle ważnym punktem na mapie naszych posług. Staje się ona niejako zwieńczeniem każdego roku ewangelizacji, umocnieniem, a także okazją do wdzięczności za Projekt Źródło i inne owoce, które PJ zrodził w naszych sercach. Pamiętamy bowiem, że to właśnie na Przystanku Jezus kilka lat temu zrozumieliśmy, że Woodstock jest też tu, gdzie żyjemy na co dzień i rozpaleni gorliwością w głoszeniu Słowa chcieliśmy ducha Przystanku Jezus przenieść do naszej archidiecezji.

Wracając co roku na pola festiwalowe, po raz kolejny Bóg pokazuje nam, jak Jezus przyciąga do siebie spragnione miłości i akceptacji serca, ale także ile uczy nas – ewangelizatorów – pokory i ducha służby.  Analogicznie do słów skierowanych do proroka Jeremiasza – „jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie” (Jr 18,4). Ta historia pokazuje też cierpliwość w postawie garncarza i jego gotowość do realizacji planu B, gdy plan A nie wyjdzie. A takie sytuacje również były naszą codziennością w ewangelizacji.

Dziś, stając do modlitwy, oddajemy miłującemu Bogu te ziarna Dobrej Nowiny, które udało się zasiać w ludzkich sercach na Jego chwałę oraz powtarzamy w postawie pokory za ks. Janem Twardowskim:

„Sam  nic  nie uczyniłem dobrego –
Ani mniej, ani więcej,
To tylko Bóg rozdawał
Czasem przez moje ręce.

Kochać też nie umiałem,
Pokornie i wiernie,
Ktoś Inny Lepszy,
Kochał przeze mnie.”

 

DP

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.