Przyjdź do Źródła. Rekolekcje dla spragnionych. Puchaczów (zdjęcia i świadectwo).

Czas rekolekcji w Puchaczowie był wyjątkowy. Już od pierwszego dnia widać było jak większość uczestników wsłuchuje się w to co Jezus mówił do nich przez nasze usta. Dla wielu z nich bardzo ważny był pierwszy dzień rekolekcji kiedy otrzymali list od Pana Boga oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zobaczyli jak Jezus pragnie błogosławić ich rodzinom i obdarzać ich miłością. Dla niektórych przełomem był drugi dzień.Kiedy podchodzili do krzyża franciszkańskiego i u jego stóp składali swój Egipt to wielu z nich nie mogło powstrzymać się od łez. Kilka osób podzieliło się tym, że teraz  jest im lżej bo w krzyżu złożyli to co było dla nich trudne. Wierzą, że Jezus teraz niesie z nimi ich choroby, niepowodzenia, rozterki, biedę, depresje, trudne relacje. Ostatni dzień rekolekcji był ich dziękczynieniem za otrzymane łaski i dary. Widać było, że doświadczyli przemiany i uzdrowienia, a Duch Święty obdarzył ich pokojem i radością. Galowe stroje i uśmiechy na twarzach to znak, że Duch Święty zamieszkał w ich sercach. Mam takie przekonanie, że dla wielu z nich rozpoczął się nowy etap w ich życiu. Dziękuje Panu Bogu za tą parafię, życzliwość i serdeczność oraz  ciepłe słowa, że to co robimy ma sens. Chwała Panu. Elżbieta

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.