Przyjdź do Źródła. Rekolekcje dla spragnionych. Kawęczyn (zdjęcia i świadectwo).

„Przyjdź do Źródła – wyrusz w górę rzeki, pod prąd…” – to zachęta Księdza Proboszcza w Kawęczynie skierowana do parafian w pierwszym dniu rekolekcji. Lud kawęczyński rusza z nami w tę wędrówkę. Przekazują List Miłości od Ojca, tym których nie było w kościele, zachęcają sąsiadów do przyjścia i … przychodzą ci, których nie było.
Wszyscy z ekipy zostajemy poruszeni celebracją Krzyża w drugim dniu rekolekcji, kiedy całymi rodzinami ludzie podchodzą do Krzyża, by oddać Jezusowi swoje brzemiona. Nikt się nie śpieszy…
W sobotę stajemy się świadkami wielkiego szacunku do Krzyża zarówno księdza proboszcza jak i parafian. A w niedzielę spracowane dłonie parafian otwierają się w symbolicznym geście, by w ten sposób wyrazić swoją gotowość przyjęcia obdarowania Ducha Świętego.
Wyjeżdżamy umocnieni Bożą łaską, z nadzieją iż zasiane ziarno wyda plony.
Iwona

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.