Zarys projektu

IMG_94641. ZAŁOŻENIA

It’s very necessary to help other people. I’m a part of a volunteer organization, so I try to spend time helping people. Besides this I write my thesis with the help of https://writemydissertationforme.co.uk/buy-dissertation/ educational website. Here I can buy a dissertation that will meet all requirements and be relevant to the theme. I need to be a part of something bigger.

• Natchnieni trwającym Rokiem Wiary pragniemy przeprowadzić rekolekcje kerygmatyczne we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej
• Najważniejszym celem tej ewangelizacji jest spotkanie z Jezusem Chrystusem jako Bogiem żywym, obecnym w historii człowieka
• Drugim: stworzenie w parafii wspólnoty żywej wiary oraz danie ludziom oferty pogłębiającej wiarę w postaci rekolekcji zamkniętych, kursów, warsztatów w jednym z ośrodków rekolekcyjnych archidiecezji
• Trzecim: integracja środowiska świeckich i duchownych, którym leży na sercu nowa ewangelizacja

2. PROWADZĄCY
• 12 ekip ewangelizacyjnych (ksiądz i grupa świeckich z różnych wspólnot archidiecezji – ok. 6 osób)
• Koordynuje Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus w Lublinie” – odpowiedzialny ks. Michał Zybała

IMG_0021-0013. FORMA
• Rekolekcje mają charakter kerygmatyczny, ich celem jest ogłoszenie orędzia zbawczego i doprowadzenie uczestników do żywego spotkania z Chrystusem
• Trwają 4 dni, a tematy poszczególnych dni są następujące: 1. Miłość Boża 2. Grzech 3. Nawrócenie 4. Wybór Jezusa i nowe życie z Bogiem
• Oprócz głoszenia Ewangelii, ekipa zaprasza uczestników do przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez: sakramenty pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, dzielenie Słowem Bożym, słuchanie świadectw
• Rekolekcje adresowane są do dorosłych i młodzieży, bez rozróżniania;
• Księżom proboszczom proponujemy do wyboru dwie formy rekolekcji:
A. Tradycyjne – głosimy słowo ze świadectwami w czasie Mszy Św., a wieczorami prowadzimy spotkania pogłębiające.
B. W postaci bloków rekolekcyjnych – od czwartku do soboty Msze Św. w parafii odbywają się bez nauk rekolekcyjnych. Zapraszamy natomiast na bloki rekolekcyjne trwające ok. 1,5 godziny (2-3 spotkania dziennie o różnych porach do wyboru). Spotkania będą składały się z głoszenia Słowa Bożego ubogaconego świadectwami, multimediami, aktywizacjami, różnymi formami modlitwy.

IMG_25124. PEREGRYNACJA
Rekolekcje są przygotowaniem do peregrynacji relikwii Krzyża Świętego w parafiach.
Z uwagi na większą dyspozycyjność ewangelizatorów świeckich słuszniejsze wydaje się prowadzenie rekolekcji w cyklu weekendowym (czwartek – niedziela; w sobotę wieczór w ramach rekolekcji ma miejsce powitanie Krzyża Świętego w parafii). Wówczas krzyż gościłby co tydzień w innej parafii od niedzieli do soboty. W takim rytmie peregrynacja zajmie 270 tygodni (5,5 roku) – trwa dłużej, ale nie jest akcją, ale tygodniowym przeżyciem całej parafii. Wówczas 12 ekip prowadzi 4 tury w roku.

5. CZAS I MIEJSCE
• Miejsce:
Kościół parafialny, ale rekolekcje poprzedzone są „akcją promocyjną”, której zadaniem jest zaproszenie oddalonych do kościoła (ulotki do domów, kolęda, ewangelizacja uliczna, ewangelizacja „od drzwi do drzwi”, szkoły, Internet)
• Czas:
Rekolekcje wymagają przygotowania ekip. Okres od października 2013 do lutego 2014 będzie czasem przygotowania ekip. Same rekolekcje rozpoczną się 6 marca 2014r. (czwartek po Środzie Popielcowej) w parafii Archikatedralnej, z której Krzyż rozpocznie peregrynację od dekanatu Chełm Wschód sukcesywnie przemieszczając się w kierunku zachodnim skończywszy wędrówkę pod koniec roku 2019 w dekanacie Puławy.

IMG_9917-0016. DOM REKOLEKCYJNY
• Ośrodkiem przygotowań ekip i miejscem, gdzie na rekolekcje pogłębiające będą przyjeżdżać rekolektanci będzie dom rekolekcyjny w Dąbrowicy, który stworzy odpowiednią ofertę rekolekcyjną.
• Jeśli projekt zintegrowałby środowisko nowej ewangelizacji w naszej archidiecezji, dom mógłby stać się stałym ośrodkiem tego dzieła np. będąc siedzibą Szkoły Nowej Ewangelizacji