Wytyczne

Wytyczne dla Ewangelizatorów

1. Od wielkiego postu 2014 r. trwa w naszej archidiecezji projekt ewangelizacyjny „Źródło” polegający na prowadzeniu rekolekcji kerygmatycznych we wszystkich parafiach archidiecezji lubelskiej. Są one prowadzone jako przygotowanie do peregrynacji relikwii Krzyża Świętego w parafiach.
2. Rekolekcje prowadzi 20 ekip składających się z księdza i sześciu osób świeckich
3. Potrzebujemy osób gotowych głosić Słowo Boże, dawać świadectwo, posługiwać modlitwą wstawienniczą i śpiewem oraz będących otwartymi na wszelką pomoc, które wzmocnią już istniejące ekipy oraz będą gotowe do innych, towarzyszących działań ewangelizacyjnych.
4. Osoba, która chce posługiwać w ten sposób powinna przejść przygotowanie w postaci rekolekcji i warsztatów, które odbędą się w Domu Spotkania w Dąbrowicy. Na warsztaty zgłaszamy się do 20 października pod adresem pjlublin@gmail.com . Udział w pierwszych warsztatach jest odpłatny (100 zł), w drugich nieodpłatny. Przy przyjeździe na pierwsze rekolekcje/warsztaty należy przedstawić opinię pasterza wspólnoty, której wzór podany jest w załączniku. Rekolekcje/warsztaty stanowią integralną całość, każdy ewangelizator powinien wziąć udział w obydwóch weekendach. Odbywać się one będą w następujących terminach:
I 6-8 listopada 2015 – rekolekcje i warsztaty „Co głosić?”
II 4-6 grudnia 2015 – rekolekcje i warsztaty „Jak głosić?”
Jeśli ktoś ma kłopoty natury finansowej, niech poinformuje o tym wcześniej drogą mailową. Pieniądze nie mogą być przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, więc postaramy się rozwiązać jakoś ten problem.
5. Potrzebujemy ludzi gotowych głosić Słowo Boże, składać świadectwa, posługiwać modlitwą wstawienniczą, wpierać dzieło swoją modlitwą, postem, ofiarą cierpienia. Potrzeba również muzyków i osób potrafiących prowadzić śpiew.
6. Planowana częstotliwość głoszenia rekolekcji przez jedną ekipę to trzy tury rekolekcji w roku. Rekolekcje będą trwały cztery dni (czwartek – niedziela). Głoszący otrzymają wszelki zwrot kosztów poniesionych z powodu prowadzenia rekolekcji (dojazdy, rekompensata za urlopy bezpłatne i zwolnienia itp.).
7. Najlepiej, kiedy cala ekipa przyjeżdża na całe rekolekcje, ale w sytuacjach wyjątkowych możliwe będzie przyjechanie doraźnie do konkretnej posługi w konkretny dzień.
8. Nie ważne w tym momencie, czy masz czas i czy dasz radę. Liczy się, czy czujesz, że Pan woła Cię do tej posługi. Jeśli tak, przyjedź na warsztaty/rekolekcje 6-8 listopada 2015 do Dąbrowicy. Resztę Pan Bóg przewidzi.

ks. Michał Zybała
koordynator ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej
Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus w Lublinie”

 

Poniżej możesz pobrać formularz, który należy wypełnić i okazać przy przyjeździe do Dąbrowicy. Jest on warunkiem wzięcia udziału w całym projekcie.

Formularz