Peregrynacja relikwii Krzyża św.

Krzyż TRybOwocem Roku Wiary w naszej Archidiecezji będzie peregrynacja Krzyża Świętego, która rozpocznie się 15 marca 2014r. Po diecezji peregrynować będzie kopia Łaskami słynącego Krzyża Trybunalskiego z lubelskiej Archikatedry. W jego drzewcu zostały umieszczone relikwie drzewa Krzyża. Peregrynacja potrwa pięć i pół roku, zakończy się około sierpnia 2019 roku w dekanacie Puławy. Przypadnie na czas, kiedy nasza Archidiecezja i region będą przeżywać ważne rocznice:

W roku 2014:
– 300 lecie utworzenia seminarium duchownego w Lublinie,
W roku 2015:
– 210 rocznica powstania diecezji lubelskiej
– 250 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej,
W roku 2016:
– 1050 rocznica Chrztu Polski,
W roku 2017:
– 700 lecie założenia Miasta Lublin
W roku 2018:
– 100 lecie przeniesienia KUL do Lublina /do gmachu obecnego Seminarium Duchownego/
W roku 2019:
– 450 lecie Unii Lubelskiej

Pielgrzymka Krzyża Trybunalskiego, tak mocno związanego z naszym miastem, wpisuje się w przezywanie tych rocznic, szczególnie w 210 rocznicę powstania diecezji lubelskiej oraz 700 lecie założenia Miasta Lublin. Rekolekcje kerygmatyczne, które będą towarzyszyły peregrynacji będą szczególną okazją do odnowienia wiary i przymierza chrzcielnego w kontekście zbliżającej się również 1050 rocznicy chrztu Polski.

HISTORIA KRZYŻA TRYBUNALSKIEGO

Lubelska fara, która przez kilka wieków górowała na placu Po Farze, posiadała bogate wyposażenie. Przekonujemy się o tym odnajdując różne przedmioty, które uległy rozproszeniu. Niektóre z nich trafiły do dzisiejszej archikatedry, m.in. krzyż trybunalski. Krucyfiks znajduje się w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Powyżej niego widnieje ozdobny napis:

„TEN CUDOWNY KRZYŻ TRYBUNALSKI DO R. 1727 POZOSTAWAŁ W TRYBUNALE LUBELSKIM, PÓŹNIEJ DO R. 1832 W KOLEGIACIE ŚW. MICHAŁA, ODTĄD ZAŚ W TEJ KAPLICY. O JEZU, MIŁOSIERDZIA”.

Jak głosi napis, krzyż pierwotnie przechowywany był w siedzibie Trybunału Koronnego zbierającego się w dawnym ratuszu miejskim. Krzyż ufundował Jan lub Tomasz Zamoyski. Podczas sesji znajdował się w sali posiedzeń. Na niego przysięgali adwokaci broniący stron w sprawach sądowych. Po sesji przenoszony był, być może, do kaplicy, gdyż w sali obradowała wówczas rada miejska – mówi Marianna Dobrowolska, kierownik Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnego.

W trakcie posiedzenia 9 maja 1727 roku woźny Hadrowicz zauważył łzy płynące z oka Chrystusa. Spostrzeżeniem tym podzielił się z uczestniczącym w rozprawie ks. Byszewskim, który oznajmił, że stał się cud. Chociaż biskupi nie zajęli w tej sprawie oficjalnego stanowiska, odtąd krucyfiks w powszechnej opinii uznawany był za cudowny. Postanowiono znaleźć dla niego godniejsze miejsce. Krzyż, nazwany trybunalskim, przeniesiono wówczas do fary, gdzie przebywał ponad sto lat.

W zbiorach Muzeum Lubelskiego przechowywany jest miedzioryt wykonany w tym okresie, opatrzony podpisem: „Wizerunek Ukrzyżowanego P. Jezusa w Kolegiacie Lubelskiej z Ratusza przeniesionego 1727. Łaskami po dziś dzień słynącego”. W 1832 roku krzyż z niszczejącej kolegiaty św. Michała trafił ostatecznie do katedry.