Zgłoszenia do ewangelizacji

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia, informujemy, że nabór został zamknięty. Kolejny nabór do ekip projektu „Źródło” we wrześniu 2015r.