Pierwsze warsztaty w ramach przygotowania programu przygotowania do bierzmowania

13 czerwca 2015 roku w kościele pw. św. Józefa w Lublinie odbyły się warsztaty dotyczące przygotowania programu formacji kandydatów do bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej.
Na początku uczestnicy zgromadzili się w dolnym kościele by wspólnie wołać o prowadzenie Ducha Św. na czas warsztatów i rozeznawania. W krótkiej konferencji wprowadzającej ks. Michał Zybała przypomniał, że każda ewangelizacja jest związana z ofiarą z samego siebie, z jakimś umieraniem. Często musimy dokonać między dwoma naprawdę ważnymi dla nas rzeczywistościami i jakby oddać swoje życie na rzecz ewangelizacji, gdyż „jak nie ma oddawania życia – nie ma rodzenia”.
Pierwszy panel spotkania poświęcony był na dzielnie się doświadczeniami dotychczasowych projektów rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania. Przedstawiciele poszczególnych ośrodków przedstawiali jak do tej pory organizowali takie działania, zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym.
Podczas drugiego panelu ewangelizatorzy opowiadali jakie owoce przyniosły poszczególne punkty ich programów. Rozważane były zarówno wszelkie pozytywne aspekty jak i drobne niedociągnięcia, które wymagają ewentualnej korekty dotychczasowej formuły lub zamiany na inne działania. Tu bardzo ważne stało się wspólne doświadczenie, iż najbardziej skuteczną formą są małe grupki dzielenia, które umożliwiają poznanie zarówno innych uczestników przygotowania jak i swojego animatora, który ma wspierać kandydatów na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Po obiedzie, podczas trzeciego panelu, uczestnicy zastanawiali się czy przygotowywać nowy projekt programu formacji kandydatów do bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej czy też dalej korzystać z dotychczasowych doświadczeń poszczególnych ośrodków.
Na zakończenie podczas uwielbienia i kończącej dzień Eucharystii uczestnicy warsztatów powierzyli swoje działania w ręce tego, który jest najlepszym Nauczycielem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.