O nas

Czym jest Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus w Lublinie”?

Bardzo zwięzłą definicję naszego działania znaleźliśmy w zawołaniu św. Pawła z jego pierwszego listu do Koryntian:

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
(l Kor 9,16).

Kim jesteśmy?

Grupą ludzi, którą połączyła chęć i wewnętrzny przymus głoszenia Ewangelii.

Wyrośliśmy i ciągle formujemy się w różnych wspólnotach (m.in. Ruch Światło- Życie, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym) i dzięki temu możemy na ewangelizacje patrzeć z różnych perspektyw.

Poznaliśmy się w różnych miejscach i okolicznościach, ale chcemy razem iść z Dobrą Nowiną do innych i dzielić się Miłością, jaką otrzymaliśmy od Boga.

Włączamy się w ewangelizację na lubelskich Juwenaliach, Przystanku Jezus, Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów, Ewangelizacji Nadmorskiej, ewangelizacji na Lubelskich Dniach św. Pawła, prowadzimy rekolekcje w szkołach oraz bierzemy czynny udział w innych działaniach ewangelizacyjnych.

Wspólnie od 2008 roku organizujemy Forum Ewangelizacyjne Przystanek Jezus w Lublinie.

Są wśród nas kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, klerycy, uczniowie, małżeństwa, studenci..

Przyjdź i włącz się w dzieło ewangelizacji!