Kontakt

IMG_2763

 

 

 

 

 

 

We wszystkich sprawach związanych z:

  • Nową ewangelizacją w Archidiecezji Lubelskiej
  • Zespołem ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej
  • Inicjatywą Ewangelizacyjną „Przystanek Jezus w Lublinie”
  • Projektem ewangelizacyjnym (rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach)

    można kontaktować się z ks. Michałem Zybałą, koordynatorem ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej po adresem: pjlublin@ gmail.com