Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z:IMG_2763

  • Nową ewangelizacją w Archidiecezji Lubelskiej
  • Zespołem ds. nowej ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej
  •  Inicjatywą Ewangelizacyjną „Przystanek Jezus w Lublinie”
  • Projektem ewangelizacyjnym (rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach)można kontaktować się z ks. Michałem Zybałą, koordynatorem ds. nowej ewangelizacji   w Archidiecezji Lubelskiej po adresem: pjlublin@ gmail.com

IMG_1871

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www.pj.lublin.pl można kontaktować się z Ewą Łaskarzewską, administratorem: eva.laskarzewska@gmail.com