II warsztaty i rekolekcje dla ewangelizatorów biorących udział w Projekcie „Źródło” za nami.

IMG_9887W dniach 10-12 stycznia odbyły się drugie rekolekcje i warsztaty Projektu „Źródło”, tym razem pod hasłem „Co głosić?”. Spotkanie rozpoczęło się kolacją, podczasktórej ewangelizatorzy mogli wymienić między sobą uwagi i doświadczenia, które zrodziły się w nich w ostatnim czasie.Potem wszyscy udali się do kaplicy na Nieszpory. Przewodniczył im biskup Józef Wróbel, który swoim nauczaniu podzielił się refleksją nad usłyszanym Słowem (Łk 4, 16-22) a także biblijnym rozważaniem nad rolą „roku łaski od Pana” – Roku Jubileuszowego ukazywanego w Piśmie Świętym. Następnie ks. Michał Zybała przedstawił ogólny zarys wydarzeń, które zostały zaplanowane na te warsztaty dla ewangelizatorów.

IMG_9766Kolejnym punktem była konferencja ks. Michała pod tytułem „Co głosić?”. Podkreślił w niej, między innymi, że ta ewangelizacja często będzie związana z wyrzeczeniami czy trudnymi wydarzeniami. Zawsze musi być moment pewnej straty, pewnego zaparcia się siebie. Wytłumaczył również istotę kerygmatu a także drogę formacji katechumenów w Kościele. To wszystko było podstawą do dalszej formacji podczas tego weekendu, tym razem opartej na trudnej sztuce słuchania.Ostatnim i najważniejszym punktem pierwszego dnia warsztatów była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o Ducha Świętego dla ewangelizatorów na te rekolekcje i na cały czas Projektu „Źródło”.

Sobota i niedziela oparte zostały na trzech filarach: modlitwie (Eucharystia, Liturgia Godzin oraz uwielbienie), słuchaniu katechez związanych z ewangelizacją oraz słuchaniu Kerygmatu głoszonego przez przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej, Ruchu Światło – Życie, Odnowy w Duchu Świętym oraz Wspólnoty Galilea. Głoszeniu Kerygmatu towarzyszyło dzielnie się tym, co zrodziło ono w ewangelizatorach a także systematyzacja usłyszanych treści w odniesieniu do przygotowywanych rekolekcji.

IMG_9615Sobotniej eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Kralka SAC. W homilii przypomniał on, że bardzo ważne w życiu ewangelizatora jest doświadczenie grzechu, które pozwoli nie wywyższać się nad tych, do których zostaliśmy posłani a także być całkowicie zależnymi od Boga, by nie uwierzyć, że mamy prawo nauczać czy pouczać. Słabość może być największym atutem w ewangelizacji, pozwala ona liczyć bardziej na Boga niż na siebie. Doświadczenie niemocy jest jednym z fundamentalnych doświadczeń ewangelizatora. Bóg przecież nie wybiera doskonałych ale udoskonala wybranych. On fantastycznie posługuje się naszą słabością, o ile oddamy ją w całości Jemu. Wieczorna katecheza ks. Konrada Żyśko poświęcona była mocy Słowa w ewangelizacji.IMG_9853 Moc Słowa nie tkwi w tym, że jest hardcorowe, mocne lecz w tym, że ono doprowadza do pewnego wydarzenia, gdy zrodzi w słuchającym efekt. Moc Słowa nie zawsze jest natychmiastowa, Bóg działa w naszym życiu na swój sposób, jest Panem czasu. Słowo musi zostać posiane, wykiełkuje w swoim czasie.

Natomiast w niedzielę ks. Marek Urban podzielił się swoim doświadczeniem tego, co dał mu udział w warsztatach. Pokreślił, że celem życia nie jest to by być idealnym, trudniejsze jest to by powrócić do Jezusa i stanąć przed Nim ze swoją słabością.  Bóg daje nam momenty, by spojrzeć inaczej na drugiego człowieka, by dojrzeć do przebaczenia. Życzył ewangelizatorom, by Bóg kruszył ich plany, zamierzenia, bo on ma dla nich lepszy plan. Chce dotknąć nas w tych wydarzeniach swoją miłością. On ma moc poprowadzić nas nie tam, gdzie my chcemy ale tam, gdzie dokonuje się jeszcze bardziej rozlanie Jego łaski.

Za ewangelizatorami biorącymi udział w Projekcie „Źródło” kolejne dni słuchania, otwierania na Boże prowadzenie i wzajemnego poznawania. Przed nami ostatnie spotkanie  w dniach 7-9 lutego 2014, będą to rekolekcjeIMG_9671 i warsztaty „Jak głosić?”. Pierwsze rekolekcje „Przyjdź do źródła. Rekolekcje dla spragnionych” rozpoczną się 6 marca 2014r. (czwartek po Środzie Popielcowej) w parafii Archikatedralnej. 

Więcej informacji o warsztatach i Projekcie „Źródło” można znaleźć na stronie: www.pj.lublin.pl.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.